شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 878
 بازدید امروز : 22
 کل بازدید : 26685
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
مادرم هستي من ز هستي توست ، تا هستم و هستي دارمت دوست . معلمي شغل انبياست روز معلم مبارك..
رابطين و اساتيد مشاور

 

                                                                                           

                                                     اساتيد مشاور دانشكده دندانپزشكي

     

رديف

 نام و نام خانوادگي

 مدرك تحصيلي

 رشته تحصيلي

رتبه دانشگاهي 

پست الكترو نيكي 

 عنوان

 1

 محمد علي يوسفي

 متخصص اندوتيكس

 دندانپزشكي

 دانشيار

 M_aliyousefi Endo@yahoo.com

 استاديار

                                                                        اساتيد مشاور دانشكده پزشكي

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

رتبه دانشگاهي

پست الكترونيكي

عنوان

1

ايزدپناه قيطاسي

دكتراي تخصصي

فيزيولوژي

استاديار

Izadg@yahoo.com

استاد مشاور

2

حمداله دلاويز

دكتراي تخصصي

علوم تشريح

دانشيار

hamdidelaviz@yahoo.com

استاد مشاور

                                                                    اساتيد مشاور دانشكده بهداشت

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

رتبه دانشگاهي

پست الكترونيكي

عنوان

1

ابراهيم نعيمي

فوق ليسانس

مديريت خدمات بهداشتي درماني

مربي

ebnaimi 2002@yahoo.com

استاد مشاور

2

جان محمد ملك زاده

دكتراي تخصصي

علوم تغذيه

استاديار

malekjmd@yahoo.com

استاد مشاور

 

                                                                    اساتيد مشاور دانشكده پرستاري

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

رتبه دانشگاهي

پست الكترونيكي

عنوان

1

خيراله نوريان

دكتراي تخصصي

روان پرستاري

استاديار

 

استاد مشاور

2

ناز آفرين حسيني

دكتراي تخصصي

بهداشت پرستاري

استاديار

 

استاد مشاور

 

                                                              

                                                                                         اساتيد مشاور دانشكده پيراپزشكي

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

رتبه دانشگاهي

پست الكترونيكي

عنوان

1

اكبر رستمي نژاد

فوق ليسانس

بيهوشي

استاديار

 rostaminejad@yahoo.com

استاد مشاور